Vaner

(fornnordiska; vanir) är ett av de tre gudasläktena jämte Asarna och Jättarna. Tillsammans med jättarna är Vanerna Asagudarnas största fiender. I Völuspá berättas det om den första folkstriden i världen, Vanakriget som slutade med att Asar och Vaner utbytte gisslan. Vanen Njord blev asarnas gisslan tillsammans med sina barn Frej och Freja. Dessa är de enda Vaner som vi känner till namnen på.

Uttrycket ‘ása ok álfa’ förekommer I den Poetiska Eddan. I sitt sammanhang verkar det betyda ‘alla gudarna’, vilket har lett till att många kopplat samman alver med vaner, oftast genom tolkningen att orden ‘Alv’ och ‘Van’ är synonymer. Begreppet ‘Vanr’ är endast känt från det nordgermanska språkområdet, medan ord besläktade med ‘álfr’ är kända i flera västgermanska skrifter och namn.