Tyr

(isländska; Týr, fornnordiska; Ti) är en forngermansk krigsgud, ej att förväxla med Tor. Flera tidigare kultplatser i norden bär Tyrs namn än idag; Tyrved, Tiveden, Tyringe och Tierp för att nämna några.

Tyr kallas ibland för den enhänte guden, eller mer direkt för Vargens rester. Detta syftar till berättelsen om hur Tyr offrar sin högra hand i Fenrisulven gap för att ulven ska gå med på att den magiska kedjan Gleipne läggs runt Fenrirs hals.

Snorre Sturlasson skriver att Tyr dyrkas av soldater och germanerna på kontinenten identifierade Tyr med den romerska krigsguden Mars, vilket kan förklara varför den latinska veckodagen dies Martis, bär namn som tisdag på svenska och tirsdag på norska och danska.

Tyr var också tidigt förknippad med tinget, vid floden Rhen kallades han för Mars Thingus. Namnet Tyr kommer ifrån det mycket gamla indoeuropeiskt ordet ‘dyeus’ eller ‘deiwos’ och har betydelsen ‘gud’ eller ‘gudomlig’.