Jättar

(fornnordiska; Jǫtnar, ‘frossare’)  är ett av tre gudasläkten jämte Asarna och Vanerna. Jättar är storväxta och starka varelser i människohamn, ibland klumpig, enfaldig, ond och lömsk.

Men ibland kan de också vara trollkunniga och visa. Även om jättarna ofta är fientliga kan de ibland ge hjälp och råd. Flera av gudarnas gemåler var jättar. Ymer är jättarnas stamfader.