Vänderot

(latin; Valeriana officinalis) även ‘Kattleka’, är en art i familjen vänderotsväxter. Växten kan bli upp till 50 cm hög och skiftar i färg, från ljus-  till mörkgrön. Vänderot föredrar att växa i strandsnår och på skuggrika ängar, men kan också förekomma i öppnare och torrare landskap. 

I färskt tillstånd är roten nästan luktlös, men torkas roten så får den en kraftig och mycket typisk doft vilken liknar Kattmynta och påverkar framförallt katter. Det har gjort att de två olika växterna tidvis fått dela på namnet “Kattleka”. Som medicin har Vänderot använts som ett lugnande och lätt sövande medel. 

Roten ska, enligt Linné också ha använts som urindrivande medel samt mot mask i magen. Vänderot innehåller eterolja, vilket ger upphov till den karaktäristiska doften, valepotriater, vilket ger roten sin lugnande och sövande effekt. Vänderot ska också ha brukats som trolldomsört för att bryta vättars och älvors förtrollningar. Växten ska även kunna vända det onda till hälsa, en egenskap som namnet ‘Vänderot’ möjligen syftar på.