Tall

(latin; ‘Pinus sylvestris’) även ‘Fura’, är en art inom familjen tallväxter. Trädet kan bli uppåt 40 meter högt och växer ofta mycket rakt. Grenarna är samlade till toppen av trädet och merparten av stammen är därför kal. I botten av stammen är barken gråaktig, grov och skrovlig, från mitten och uppåt blir barken slät och gulaktig. Barren växer två och två och är gröna med blågrå nyanser.

Skotten samlades in som föda, främst av barn. Saven togs tillvara av Samerna och används som smaksättning i mjölk. Av innerbarken kunde man även tillverka mjöl att baka bröd på om nöden skulle tränga sig på. Från tallens rötter tillverkades förr tjära och rep. Tallen ansågs också vara ett ‘Tandträd’. Se även ‘Värkträd’.

Skott, kåda och tjära från tallen brukades också inom folkmedicinen. Färska skott, så kallade ‘tallstrunt’, innehåller mycket C-vitamin och kokades ofta för att behandla förkylningar. Tallkåda har visat sig vara antiseptisk och antibakteriell och användes förr, löst i alkohol, som sårtvätt samt vid behandling av svampinfektioner. Tjäran användes bland annat för att behandla gikt, astma, skörbjugg och skabb.