Stormhatt

(latin; Aconitum lycoctonum septentrionale) även ‘Nordisk Stormhatt’, är en flerårig ört som kan bli 80 centimeter hög. Växten blommar i juli-augusti gråaktigt blåvioletta, sällan vita eller gulvita, hylleblad.

Frukten består vanligen av tre frörika baljkapslar. Stormhattens rot används som pilgift hos eskimåer i Alaska och  Sibirien. Inom medicinen brukas växten i mycket små doser som smärtstillande medel. Dekokt av roten används mot ohyra, exempelvis vägglöss. 

Stormhatt är mycket giftig särskilt frön och roten som innehåller akonitin. Symptom uppstår plötsligt, oftast inom en timme, och kan vara brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivutsöndring, kallsvettning, hjärtrytmrubbningar, myrkrypningar, muskelsvaghet och andningsförlamning. Ifall större mängder av växten skulle förtäras måste medicinskt kol ges som behandling.