Ormtunga

(latin; Ophioglossum vulgatum) är en flerårig ormbunke som kan bli omkring 15 centimeter hög. Växten förekommer oftast utmed Östersjökusten, utmed den danska, svenska och finska kusten. I Norge är ormtunga mer sällsynt. Växten föredrar fuktiga gräsmarker, strandängar och hittas ofta på kalkrik mark. 

Ormtunga har ett rotsystem men saknar rothår, ovan jord kan växten delas in i en del med ett brett sterilt blad, samt en del med en smal sporbildande del. Som medicinalväxt har ormtunga använts för att stilla blod och undvika infektion i öppna sår.