Lungrot

(latin; Chenopodium bonus-henricus) är en flerårig ört i familjen amarantväxter. Växten har trekantiga blad, vilka ändra färg från grön till lätt rödaktiga under juni när växten blommar. Lungrot växer vanligen i diken utmed vägkanten.

Lungrot har importerats till Sverige för sina medicinska egenskaper. Det tidigaste belägg som finns för odlad lungrot stammar från sent 1700-tal. Lungrot kan dock ha förekommit naturligt i södra delarna Danmark redan innan kristnandet.

I folkmedicinen användes lungrot för att bota såväl lungsjuka hos får som ödem och hemorrojder hos människor. Växten krossas allt som oftast och och läggs som omslag på kroppen. I Uppland har växten använts för att bota svullnader och i Skåne för att behandla bland annat gikt och håll.