Lind

(latin; Tilia cordata) Ett vanligt vårdträd. Slemmet som bildas när lindbark läggs i vatten eller kokas  har kan användas som läkemedel på brännsår. Även basten används som förband på sår.

Det finns fler talesätt kopplat till linden, bland annat sägs det att ‘lind värmer bättre än ek’. I Finnveden, Småland sägs det också att ‘om lindens löv faller tidigt om hösten så stundar boskapsdöd’.