Lakritsrot

(latin; Glycyrrhiza glabra) är en rot som växer ner till ca en meters djup, och skall vara minst tre år gammal före skörd. Lakritsroten har odlats i Europa sedan 1200-talet. Lakritsrot har traditionellt använts som en örtmedicin mot olika symtom, såsom hosta och katarr.