Klöver

(latin; Trifolium) även ‘Väppling’, är ett släkte inom familjen ärtväxter. Det finns omkring 300 olika arter i världen, varav 14 stycken i Norden. Bland de vanligast förekommande arterna i Sverige finner man Vitklöver och Rödklöver. Klöver föredrar att växa på ängsmarker och i vägkanter, de kan växa på höjder upp till 1200 meter över havet.

Det latinska namnet syftar till att växten vanligtvis får tre blad, ‘tres folium’. En mutation kan dock uppstå hos växten, vilken drabbar en på omkring 5000 individer. Mutationen ger ett extra blad och bildar ett ‘Fyrklöver’, något som tidigt kom att symbolisera tur och lycka. Den symbol, ⌘, som idag oftast kallas för en ‘Kringla’ eller ett ‘Sankthanskors’, antas symbolisera just ett fyrklöver och har använts på flera olika håll genom historien. 

Det äldsta arkeologiska beviset för denna symbol i Norden kommer från Hablingbo socken på Gotland. 1988 hittades där en bildsten med symbolen inristad, ristningen är daterad till mellan 400-, och 600-talet. I Finland ristade man länge in symbolen på boningshus, lador och allehanda verktyg för att skydda människorna från onda ting. Det äldsta belägget för detta bruk kommer från 1000-talet, i formen av ett par skidor med den inristade symbolen.

Klöverväxter har brukats som vallväxter sedan åtminstone 1700-talet. Blommor, blad och stjälk går att äta färska eller i torkad form, mald till mjöl. Blommorna kan också användas till färgning av tyg med hjälp av alun och betning.