Kärleksört

(latin; Hylotelephium telephium) är en flerårig ört som tillhör familjen fetbladsväxter. Örten kan bli ca 60 cm hög och finns utbredd i de södra delarna av Norden. Beroende på underart så ar växten antingen svagt gulaktiga eller ljust rosa blommor. 

Örten har använts för att utröna eventuella kärlekskänslor mellan två personer. Två stycken knippen av kärleksört hängs upp i varsin tråd i taken, om växterna vänder sig mot varandra när de torkar så är kommer personerna fatta tycke för varandra. 

I Skåne har en liknande metod också använts för att utröna stundande dödsfall. En kvist för varje person i hushållet hängs då upp i bjälklagen. Den kvist som först vissnar ska visa vem som först kommer att dö.