Hundkäx

(latin; Anthriscus sylvestris) även ‘Hundloka’, är en flerårig ört inom familjen flockblommiga växter. Örten kan bli upp till 150 centimeter hög, stjälken är spröd och ihålig, fårad och hårig närmast roten. Blommorna är små och samlade i blomställningar, har en vit-gräddvit färg och blommar under maj-juni. Bladen är parflikiga och gröna till färgen. 

Hundkäx växer främs i något fuktig och näringsrik mark rik på kväve, exempelvis, i hagar, skogsdungar och i diken. Växten har länge brukats för att framställa färgämnen, exempelvis fick trä som behandlades med en dekokt av Hundkäx och kalk en gul nyans. 

Trots att växtens rot innehåller rikligt med näringsämnen så saknas nästan helt historiska belägg för att roten ska ha använts som föda. Hundkäx kan ibland misstas för Körvel, Vildpersilja, Odört och Björnloka. Varav de två sistnämnda innehåller naturliga gifter som kan vara direkt skadliga för människor.