Häxkvast

Även ‘markvast’, är en missbildning som uppstår hos lövträd och buskar och orsakas av Blåsvamp, ‘Taphrina betulina’. Häxkvasten består av en boll av tätvuxna kvistar som oftast bildas i toppen av trädet.

Häxkvastar kan också förekomma hos barrträd och orsakas då av en genetisk mutation eller ett angrepp från rostsvampar eller kvalster. i Folktron sades det att maran ridit trädet och orsakat kvasten. 

Hos samerna användes den som ett botemedel mot klåda. Man kokade kvasten och gned sedan kvasten mot kroppen för att bli kvitt klådan. Ser man en häxkvast i skogen kan man ta den med sig hem och och hänga i fähuset som skydd mot maran.

Försiktighet krävs dock för att forsla hem kvasten, för om man bär kvasten på en väg där en lik-procession färdats innan så tappar den sin kraft.