Harsyra

(latin; Oxalis acetosella) även ‘Göksyra’, ‘Surklöver’. En flerårig växt inom släktet oxalisar. Växten blir mellan fem och tio centimeter hög, blad och blommor växer på spröda gröna grenar, stammen är markkrypande. Harsyra föredrar att växa på skuggiga platser. Blommorna har fem kronblad och är vita med en gul ring och lila nervsträngar. Bladen är hjärtformade, gröna och växer i grupper om tre. 

Växten kan ibland misstas för ‘Klöver’. I folktron sägs det att den som hittar ett fyrklöver eller en fyrbladig harsyra, och lägger den under kudden på midsommarnatten ska få sin dröm uppfylld. Harsyra innehåller C-vitamin och användes förr till att behandla Skörbjugg. Bladen är ätbara och har en syrlig smak. 

Smaken orsakas av den höga halten av Oxalsyra, ett naturligt giftämne som i större mängder kan orsaka irritation i mage och tarmar. Ämnet kan också reagera med kalciumjoner i kroppen och bilda kalciumoxalat, ett svårlösligt salt som täpper till njurarna och orsakar njursten.