Gran

(latin; Picea abies) ett barrträd vars hackade granbarr lagda på huvudet är ett medel mot huvudvärk. Dekokt på barren används medicinskt både invärtes och utvärtes.