Fläder

(latin; Sambucus nigra) även ‘Hylle’, är en art i familjen desmeknoppsväxter som växer vilt i stora delar av Eurasien. Blad, bark och rötter innehåller giftet ‘Sambunigrin’, vilket utsöndrar vätecyanid vid kontakt med vatten. Kokas växten så bryts dock giftet upp och renderas ofarligt. Även omogna fläderbär innehåller låga halter av giftet och sägs orsaka magont vid förtäring. 

Fläder användes förr som ett svettdrivande medel, i synnerhet i form av flädermos. Ett avkok på roten eller barken avhjälper magont. Bladen fördriver insekter och sorkar och kan användas som medel mot skabb och klåda. Trädets skugga sägs vara skadlig för människorna. 

Dess doft ska dra till sig vänliga vättar och stöta samtidigt bort troll och häxor. Gudinnan Freja sägs bo i trädet. I de södra delarna av Sverige och i Danmark talas det istället om en figur kallad ‘Hyllefrun’ och ‘Hyldemor’. Enligt traditionen är det viktigt att hålla sig väl med henne.