En

(latin; Juniperus communis) är en vintergrön barrväxt inom familjen cypressväxter. Enen växer i så gott som hela Norden och spreds norrut i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka, ungefär samtidigt som aspen och björken. Enar är tvåbyggare och har därför både hanar och honor. Barren sitter i kransar om tre och honans kottar har tre fröfjäll. 

Hanes kottarna består av pollensäckar som torkar och faller av efter det att dess pollenkorn spridits med vinden. Bärkottarna kallas i folkmun för enbär. Ett slags utväxt som är vanligt förekommande på enar är så kallade ‘kikbär’, vilka liknar ett öppnat fröhus med tre valv och består av tre mycket förstorade barr, som omsluter tre mindre sådana, samt tre mycket små barr underst.

Som medicin har enbär använts som urindrivande medel. Enbär ingår också i flera blodrenande behandlingar, i syfte att driva ut slaggämnen ur kroppen via urinet. Enbär har också använts för att behandla nedsatt njurfunktion, återigen i syfte att driva ut slaggämnen ur kroppen via urinet. I Sverige kokades också kikbär i vatten eller mjölk och användes som ett botemedel mot kikhosta. Enbär används även för kryddning av brännvin.