Bolmört

(latin; Hyoscyamus niger) är inom folkmedicinen en växt som används som sömn- och bedövningsmedel. Den spelar också en stor roll i magiska sammanhang.

Verksamma ämnen i bladen är alkaloiderna hyoscyamin och skopolamin, vilka kan framkalla hallucinationer eller delirium. Arkeologiska fynd visar att bolmörten kom till Sverige senast under förromersk järnålder, möjligen som kulturväxt.