Backtimjan

(latin; Thymus serpyllum) är en örtbuske inom familjen kransblommig växter som finns utbredd i stora delar av Norden, framförallt i Sverige, Norge och Finland. Backtimjan växer vanligtvis i torra, sandiga eller grusiga sluttningar, ibland även på klippor. Växtens aktiva substans; eterolja, består av cyrnol, karvakrol och tymol. Oljan har samma antiseptiska, kramplösande, slemlösande och mögel-förhindrande verkan som mentol.

Som medicin har backtimjan använts för att bota tandvärk, bröstsmärtor och berusning. Ett recept som Carl von Linné nedtecknade 1742 i Glanshammar är som följer; “söndra blommor av backtimjan, likt tobak, koka i mjölk, lägg i ett linnekläde och krysta ur mjölken, placera sedan linnet mot kindbenet.