Ask

(latin; Fraxinus excelsior) är ett ädellövträd i familjen syrenväxter. Fullvuxna askar blommar ut sist av alla i Norden inhemska lövträd och förr sades det att asken var det första träd att fälla sina löv på hösten. Uppfattningen kommer ifrån askens tendens att fälla samtliga löv vid den första frosten. Som medicin har asken bland annat använts för att bota hosta som slemlösande medel och för att stämma blod.