Al

(latin; Alnus glutinosa, Alnus incana) ett trädsläkte med två distinkta arter i Norden; Klibbal och Gråal. Båda arter blommar tidigt på våren, mars-april, och spridning sker via pollen. Alar växer huvudsakligen i våtmarker, kärr, myrar och utmed stränder. En al kan också växa ute i vattnet, tack vare ett pålverk av starka rötter som sträcker sig långt ner i marken.

Vid beskärning antar trädet snabbt en rosa-röd eller orange färg. Något som reflekteras i flera uppteckningar från bland annat Småland och Värmland, där det berättas om en tid då träden kunde tala. Alen ska då ha varnat alla som stod i stånd att fälla den genom att ropa “hugg mig inte, ty då blöder jag”.

Av träslaget tillverkades så kallade ‘getarlurar’, vilka användes för att skrämma björnar i bland annat Härjedalen, Värmland, Närke, Dalarna och Gästrikland. Alens växtsaft användes även av samerna för att färga hudar och skinn röda. Och efter en lyckad björnjakt skulle samiska kvinnor spotta växtsaften på de hemvändande jägarna.