Urdarmåne

En vågrät halvmåne som förutspår en stundande farsot. Fenomenet orsakas av en ovanlig form av partiell månförmörkelse. Namnet Urdarmåne anspelar troligtvis på ödet och kan utläsas som ‘ödesmåne’.