Rötmånad

I Bondepraktikan är det en månadslång period i slutet av juli och början av augusti under vilken många livsmedel håller sig sämre. Redan under romartiden konstaterades det att maten höll sig sämre under sensommaren. Rötmånaden inleddes när stjärnan Sirius kunde iakttas i gryningen och varade sedan i en månads tid.

Förr kallades perioden för hunddagarna (latin; dies canicularis), eftersom Sirius är en del av stjärnbilden Stora hund. I folktron tillskrivs rötmånaden en mängd egenskaper; vederstyggliga ting ska ske under rötmånaden och människor kan uppföra sig konstigt. En rötmånadskalv är en missbildad kalv, exempelvis en kalv som fötts med två huvuden.