Ragnarök

(fornnordiska; Ragnarøkkr, ‘Makternas Undergång’) är en serie händelser, inklusive en avgörande strid, som förutspås leda till jordens undergång. Detta innebär Odens, Tors, Frejs, Heimdalls och Lokes död.

Till detta kommer ett antal naturkatastrofer, med bland annat en översvämning som ställer hela världen under vatten. Därefter reser sig världen igen, varvid de överlevande gudarna slår sig samman och de enda överlevande människorna Liv och Livtrasir, en man och en kvinna, befolkar den nya världen Gimle.