Mångård

(klassisk grekiska; paráselḗnē, ‘bredvid månen’) Även ‘Vädermåne’ eller ‘Bimåne’, är ett väderfenomen som orsakas av reflektioner från iskristaller i ett fjäder- eller slöjmoln. En mångård visar sig oftast som två lysande ringar runt himlakroppen, på 22,5°, respektive 45° graders radie från månen. Fenomenet är besläktat med halo och kan ibland uppträda tillsammans på himlen.

Förutom ringarna kan även två färgade eller vita band förekomma, då som ett vågrätt och ett lodrätt band. Där ringarna möts uppstår ljusare partier, så kallade bimånar. Dessa syns på vardera sidan om månen och i samma horisontella höjd. Ett liknande fenomen kan ibland också ses kring solen. Se även ‘Vädersol’.