Älvring

Även ‘Häxring’, en cirkelformad grupp av svampar, vanligen förekommande på gräsytor men kan även uppstå i skogen. Enligt gammal sed uppstår dessa ringar på platser där älvor eller häxor dansat, därför kallas fenomenet ibland också för älvdans eller häxdans. Om man urinerar i en älvring drabbas man omedelbart av olycka och sjukdomar.

Oftast så dör gräset inuti ringen helt. Detta beror på att svamparnas mycel (‘rötter’) breder ut sig i ett tätt nätverk innanför ringen och ner till 1,5 meter under jorden.

Men vissa älvringar har motsatt effekt och gräset inuti ringen växer då istället mycket bättre än gräset utanför. Ringarnas radie ökar i regel mellan 15-50 cm per år och kan bli över 10 meter i diameter. I takt med att ringen expanderar dör de innersta svamparna, samtidigt växer nya svampar upp i utkanten.