Vårtbitare

(latin; Tettigoniidae) är en familj i insektsordningen hopprätvingar. Idag finns det ett tiotal arter i Norden. Till utseendet liknar vårtbitare gräshoppor, så när som på att vårtbitare har längre antenner. Storleken varierar också från omkring en till fem centimeter. De är oftast gröna eller bruna till färgen och livnär sig på blad, blommor, bark och frön.

Det moderna namnet ‘vårtbitare’ kommer från det äldre taxonomiska namnet ‘decticus verrucivorus’ som Linné gav till arten, där ‘verrucivorus’ betyder ‘den som äter vårtor’. Namnet syftar till hur Linné på sin resa genom Gotland uppmärksammat hur dessa djur användes för att avlägsna vårtor. 1741 skrev han; 

‘Då bönderna ha vårtor på händerna, bruka de taga en sådan gräshoppa och sätta vårtan åt hennes mun, då gräshoppan biter sönder vårtan och däruti spyr en svart, tärande vätska, som gör att vårtan förgår.’