Svin

(latin; Sus scrofa) det finns en rad suggor och galtar av rang inom folktron i Norden. exempelvis; Gloson, Särimner, Gyllenborste och Mörksuggan. Argument för att Gloson, Mörksuggan och Gyllenborste bör betraktas som samma väsen har framförts av flera sentida forskare. 

Det var i regel kvinnans arbetsuppgift att föda upp och vårda tamsvin, själva slakten sköttes generellt sett av männen. En föreställning var att ge nyligen betäckta suggor en näve havre, ty antalet griskultingar skulle bli det samma som antalet havrekorn. Det sades också vara bra att lägga stål i stian,detta skulle förhindra suggan från att bita ihjäl kultingarn.

Flera av asagudarna ägde egna svin och djuren blev snabbt en symbol för välstånd i Norden. Med tiden kom de även att symbolisera stabilitet och användes av flera olika ätter först som bomärken, senare som sigill och i heraldiken. Det var vanlig att avbilda dem i hällristningar, som figurer och smycken.