Ormar

Det förekommer flera olika typer av ormar i folktron, och ormar eller delar av dem ingår i en mängd recept för olika botemedel. Den i forntiden kanske mest kända ormen var antagligen midgårdsormen, ‘Jǫrmungandr’, vilken vilar i havet och omsluter världen i väntan på Ragnarök.

Några andra kända exempel på ormar i folktron är Hjulorm, Lindorm och vitorm. Dessa varelser hade alla speciella, ofta magiska, egenskaper som gjorde dem både åtråvärda och fruktade. 

En orm symboliserade tidigt ondska, men också kunskap eller vishet. Efter kristnandet förstärktes den symboliken men förändrades samtidigt med berättelsen om ormen i paradiset och den förbjudna frukten.

Ormar började snart förknippas alltmer specifikt med djävulen och frestelse efter förbjuden kunskap. Tron på lindormen levde dock kvar långt in på 1800-talet, i bland annat Småland.