Nyckelpigor

(latin; Coccinella septempunctata) även ‘Gullhöna’, är en typ av skalbagge som omges av flera olika föreställningar i nordisk folktro. En gullhöna sägs ge tvetydiga hintar om framtiden. Landar exempelvis en av dem på ens hand och sedan kryper ut på fingrarna så sägs gullhönan ‘mäta upp nya handskar åt en’, då stundar antingen ett bröllop eller en begravning. 

Får man syn på en gullhöna i naturen så ska man kunna spå vädret med hjälp av den, detta gör man genom att säga ramsan; ‘Gullhöna, gullhöna, flyg, flyg, flyg, så blir det sommar å gott, gott väder’, flyger gullhönan sin väg så ska spådomen slå in. Att trampa på eller på annat vis skada djuret anses bringa otur. Gullhönor är vanliga som dragväsen. Se även ‘Spertus’.

Namnet ‘Nyckelpiga’ kommer från en kristen tradition där gullhönan kopplas samman med Jungfru Maria, som enligt traditionen håller nycklarna till himmelriket och där denna skalbagge var hennes hjälpreda.