Myror

(latin; Formicidae) är en familj av insekter, gaddsteklar som tillsammans med getingar ingår i överfamiljen Vespoidea. I norden finns idag ett 70-tal bekräftade arter. Myror varierar kraftigt till utseendet från art till art, till färgen är de svarta, bruna, gula eller röda i olika nyanser. Antennerna är oftast brutna, förutom hos vissa arters hanar. En hane med vingar kallas ofta i folkmun för flygmyra. Oftast är även myrdrottningar bevingade.

Enligt folktron ska man akta sig för myror, det sägs nämligen att myrorna står i förbindelse med de underjordiska, vissa hävdar även att de underjordiska kunde förvandla sig till myror.

Om en person raserar en myrstack ska personen själv bli bostadslös, och skulle en större mängd myror ta sig in ett hus så varslar detta om ett kommande dödsfall i hemmet. Att lukta på de första myror man ser på våren ska förebygga tandvärk.