Kor

Nordbor har många riter knutna till korna och fäbodbruket var länge en central del i människors vardag. Från Värmland, Dalarna, norra Uppland och vidare norröver. Genom att observera kors beteenden under specifika dagar på året, ska man kunna förutspå saker om det kommande året.

Det var vanligt, både innan och efter kristnandet, att läsa ramsor över kor för att skydda dem från sjukdomar och annat ont. Man utförde också riter för att få korna att hålla ihop och följa djuret med den största skällan runt halsen.

Det finns flera olika väsen som förknippas med fäbodar; vittror, troll och skogsrån för att nämna några. Det anses viktigt att hålla sig på god fot med dessa, särskilt vittror. 

Vittrorna håller till på fäbodvallen under vinterhalvåret då människorna inte är där och sägs hålla eget boskap, vitterkor. Dessa kor ska ge ovanligt mycket mjölk och går att fånga om man lyckas kasta en kniv av järn eller stål över djuret.

Kor kan likt hästar och människor bli ridna av en mara. För att få maran att lämna hästen eller kon ifred kan man binda en lie eller högaffel på djurets rygg och lämna det så över natten. På så vis kan inte maran bestiga djuret och tvingas ge sig av.