start

I tid av ökad fragmentering växer behovet av att kunna samlas kring något gemensamt. Men hur når vi dit och kring vad kan vi samlas? Vilka är dessa minsta gemensamma nämnare?

Det öppna samhället och den liberala demokratin – så som vi känner den- står inför flera utmaningar och det finns många frågor att diskutera.

Nyköpings kommun och Länsstyrelsen i Södermanland förbereder därför att under två dagar i augusti 2016 etablera ett nytt forum för angelägna samtal och diskussioner om samtidens stora frågor.

Vi kallar det för en samtalsfestival och förlägger den i huvudsak till Stora torget i Nyköping – därav namnet Forum Nyköping!